Fikrin İş Yapsın!

Girişimin için neye ihtiyacın varsa hepsi BTM’de mevcut.

BTM Hızlandırma Kampı
Hızlandırma Kampı

BTM Hızlandırma Kampı ön kuluçka ve kuluçka merkezlerinde yer almak üzere başvuru yapmış olan Startup’lar arasından belirlenen 50-60 Startup’dan oluşacaktır. Söz konusu Startup’lar 2 ay süresince yoğun bir programa alınacak ve bu süre boyunca BTM’nin sağladığı imkânlardan faydalanacaklardır. BTM’nin Hızlandırma Kampı’nda yer alan Startup’lara sunduğu imkânlardan bazıları; 7/24 ofis kullanımı, eğitimler, seminerler, yatırımcı buluşmaları, demo-day ve danışmanlık faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Bilgiyi Ticarileştirme Atölyesi
Ön Kuluçka

Yenilikçi ve yaratıcı fikirleri olan ancak projelerini hayata geçirmek için desteğe ihtiyacı olan girişimcilere; ofis, altyapı, seminer ve toplantı salonu gibi fiziki imkânları sağlamak amacıyla ön kuluçka merkezi niteliğinde faaliyet göstermektedir. Projeler burada fikir aşamasından kuluçka sürecine kadar desteklenmektedir. Atölye içerisinde aynı zamanda hızlandırma programları, yatırımcı programları, eğitimler, seminerler, danışmanlık faaliyetleri ve çeşitli etkinlikler sunulmaktadır.

Yeni Doğan Şirket Ünitesi
Kuluçka

Startup’ların sürdürülebilir bir başarı ekseninde hayatlarını idame ettirmesine hizmet etmek amacıyla kuluçka merkezi niteliğinde faaliyet göstermektedir. Yeni Doğan Şirket Ünitesi 0-4 yaş arası Startup’lara, ofis alanı sunmasının yanı sıra, birebir danışmanlık hizmetleri, mentorlük programları, yatırımcı-girişimci buluşmaları, ayrıcalıklı danışmanlık, eğitim hizmetleri ve çeşitli etkinlikler sunmaktadır.Başvuru Koşulları

 • BTM farklı sektörlerden iş fikirlerine açıktır. İş fikirlerinin yenilikçi olması ve benzerlerinden farklı özellikler bulundurması gerekmektedir.
 • BTM başvurularında ve değerlemelerde aranan kriterlerden bazıları şunlardır: Ticarileşme Potansiyeli, İhtiyaç Analizi, Farklılık, Büyüme Potansiyeli, Özgünlük, Ürün Kalitesi ve Verimliliği.
 • Girişimcilerin tek bir girişimci gruba üye olması ve farklı girişimci ekipler ile başvuru oluşturmaması gerekmektedir.

Başvuru Süreci

 • BTM imkânlarından faydalanmak isteyen girişimci veya girişimci ekiplerin BTM web sitesinde yer alan başvuru sayfasına giderek kendilerine uygun olduğunu düşündükleri “Ön Kuluçka Merkezi” ya da “Kuluçka Merkezi” başvuru formunu doldurmaları gerekir.
 • Başvuru tamamlandığında başvuran kişi mail adresine başvurunun alındığına dair bir mail ulaşır.
 • Başvuru sahibi, çağrı dönemleri içerisinde gelen başvuru formlarında başvuru süresi tamamlanana kadar değişiklikler yapılabilir.
 • Çağrı dönemleri dışında gelen başvurular BTM Başvuru Havuzu’na dâhil edilir ve bir sonraki çağrı döneminde değerlendirilmek üzere dosyalanır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

 • BTM’ye yapılan başvurular öncelikle BTM Ekibi tarafından online bir değerlendirmeye alınır.
 • Online değerlendirme sonrası girişimciler ihtiyaca göre BTM’ye davet edilir veya ek bilgiler talep edilir ve bu doğrultuda gerek yüz yüze gerek mail veya telefon vasıtasıyla görüşmeler sağlanır.
 • İş fikirleri BTM Ofis Ekibince iş modelleri özelinde değerlendirilir ve proje dosyaları İTO’nun 81 meslek komitesinden, projenin sektörüne uygun olan komite veya diğer komitelerden oluşan bilirkişiler tarafından değerlendirilir.
 • Bilirkişi değerlendirmesi başarılı olan projeler danışma kuruluna gönderilir ve burada yapılan değerlendirme sonrasında başarılı ya da başarısız bulunur.
 • Başarılı olan projeler BTM imkânlarından birbirinden farklı kategorilerde ve ölçütlerde faydalanmaya hak kazanır.
 • BTM imkânlarından faydalanmaya hak kazanan girişimcilere BTM’de yer alma veya BTM’den istifade etme koşullarına ilişkin bir sözleşme online olarak iletilir ve bunu BTM Ofis Ekibi’ne ıslak imzalı olarak teslim etmeleri beklenir.
 • Bilirkişi ya da danışma kurulu aşamasında başarısız bulunan projeler ise elenmez ve eksikliklerine ilişkin BTM Ofis’e yapılan geri dönüş doğrultusunda, BTM Ekibi girişimciler ile yeniden iletişime geçerek projenin eksiklerinin tamamlanmasına yardımcı olur ve süreç yeniden başlatılır.